El Tribunal Superior de Justícia falla contra l’Ajuntament de Cocentaina pel Passeig del Comtat

Les obres del Passeig del Comtat de Cocentaina continuen donant problemes anys després de la seua execució.

L’empresa adjudicatària de l’obra, Asfaltos Guerola, va interposar un recurs d’apel·lació contra l’acord de la Junta de Govern del 4 juliol de 2012 i del plenari del 9 de setembre de 2012 on se’ls exigia que durant els dos anys de garantia es feren càrrec d’arreglar les deficiències i defectes detectats al Passeig del Comtat.

L’obra va ser adjudicada per la Junta de Govern el 24 d’abril de 2009, per un import de 1.021.075,29 €. Les obres foren recepcionades per l’Ajuntament el 18 de març de 2010 amb la condició de reparar algunes deficiències (que l’empresa va realitzar) juntament amb la neteja de l’empedrat que no va fer.

Posteriorment, per part de l’Ajuntament -encapçalat per l’alcalde Rafa Briet- es va reclamar la neteja de l’empedrat i rejuntar amb morter algunes zones del Passeig, amb la qual cosa l’empresa accedix a fer només la neteja. També s’encarrega un informe als serveis tècnics municipals per a determinar si l’obra ha estat ben executada ja que encara es troba en el període de garantia.

El 23 d’abril de 2012 Asfaltos Guerola sol·licita la devolució de les dues fiances dipositades (44.012 € i 5998,70 €) desestimada per l’Ajuntament fet que provoca el recurs de reposició de l’empresa el 2 d’agost de 2012. Alguns mesos després es citen als tècnics de l’empresa i al de l’ajuntament on estan d’acord en què les deficiències de l’obra són:

-enfonsament parcial de l’empredat.

-fissures a les voreres.

-deficient rejuntat de l’empedrat.

L’Ajuntament manté que aquestes deficiències són degudes a la MALA EXECUCUÓ DE LES OBRES, mentre l’empresa entén que es deguda a DEFECTES DEL PROJECTE i DEFICIENT CONSERVACIÓ.

L’empresa que va executar les obres entre els anys 2009 i 2010 destaca –entre d’altres- que “existen deficiencias en el proyecto por no definir con detalle el uso que posteriormente se ha dado a la obra” com també “el proyecto no ha querido delimitar el espacio de vehículos y peatones, los vehículos han acabado invadiendo el espacio peatonal con deterioro de las aceras y bordillos”. “El pavimento de adoquín requiere un mayor cuidado por parte del Ayuntamiento que no se ha dado”.

Ara, el TSJCV en les seues conclusions argumenta que “la obra en un año ha dado como resultado daños puntuales, el transcurso de los años sin poner remedio al tráfico los daños serán generalizados”. Acaba dient que “estimamos el recurso y revocamos la sentencia por entender que los daños producidos (que existen tal como relata el Ayuntamiento) se debe a una inadecuación entre un proyecto de avenida semi-peatonal con materiales para tal fin y el uso real que se está dando a la obra”. A més a més “se imponen las costas de primera instancia al Ayuntamiento, se limitan a 1500 € por todos los conceptos.

Per al Col·lectiu-Compromís aquesta sentència deixa clar que “des del principi el projecte del Passeig del Comtat no estava –en absolut- ben dissenyat ni planificat ja que s’han vist els constants problemes que ocasiona el seu ús i manteniment”. La coalició contestana recorda que “es va mirar més en fer una cosa lluïdora que pràctica, amb una inversió que superava el milió d’euros encaminada a ser una obra faraònica que brillara fins el dia de les eleccions”.

El Col·lectiu-Compromís recorda que “el cas del Passeig és un d’entre tants exemples, on es gasten molts diners públics que a continuació, per la seua mala planificació o deficient manteniment, continuen generant maldecaps i despeses per a totes les socarrades i socarrats”.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *